Registruokitės ir pirmieji sužinokite apie MEZON naujienas ir neriboto interneto pasiūlymus.

TV PRIEDELIO PRIJUNGIMAS

Paskelbta 2016-11-23

1 žingsnis
Prijunkite MEZON WiFi stacionarų modemą prie MEZON interneto.

Įjunkite MEZON WiFi stacionarų modemą į elektros tinklą ir prijunkite jį prie interneto tinklo. Kad interneto ryšio signalas būtų stipresnis, MEZON WiFi stacionarų modemą pastatykite ant palangės. Informaciją apie MEZON WiFi stacionaraus modemo prijungimą prie interneto tinklo skaitykite instrukcijoje, kurią rasite modemo pakuotėje.

2 žingsnis
Prijunkite TV priedėlį prie MEZON WiFi stacionaraus modemo.

MEZON WiFi stacionaraus modemo pakuotėje esančiu interneto kabeliu (“Ethernet”) sujunkite internetinės televizijos priedėlį ir modemą, kaip pavaizduota įrangos sujungimo schemoje.

3 žingsnis
Prijunkite TV priedėlį prie televizoriaus.

TV priedėlį ir televizorių būtina sujungti HDMI kabeliu

4 žingsnis.
Įjunkite TV priedėlį į elektros tinklą.

Sujungę visus kabelius, įjunkite TV priedėlį į elektros tinklą. Prieš įjungdami TV priedėlio maitinimą įsitikinkite, kad MEZON WiFi stacionarus modemas įjungtas ir jo indikatoriai šviečia atitinkamai:
Maitinimo indikatorius – šviečia;
Tinklo režimo indikatorius – šviečia žydra spalva.

Jeigu modemas buvo išjungtas ir indikatoriai nešviečia, visų pirma įjunkite modemą ir palaukite, kol pradės šviesti indikatoriai. Užsidegus indikatoriams įjunkite TV priedėlį į elektros tinklą.

Įjungus IPTV priedėlį pirmą kartą, įrenginys gali pradėti programinės įrangos atnaujinimą. Programinės įrangos atnaujinimo metu televizoriaus ekrane bus rodoma su atnaujinimu susijusi informacija – atnaujinimo progreso juosta. Programinės įrangos atnaujinimas gali trukti iki dešimties minučių. Kai atnaujinimo procesas pasibaigs, TV priedėlis automatiškai persikraus.

SVARBU. Jokiu būdu neatjunkite įrenginio iš elektros bei interneto tinklo kol programinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.

Jeigu įjungę televizorių nematote vaizdo, pasirinkite tinkamą vaizdo įvesties režimą. Tai padaryti galite vadovaudamiesi televizoriaus instrukcija – TV nuotolinio valdymo pultu (dažniausiai – mygtuku “SOURCE” arba “INPUT”) pasirinkite vaizdo HDMI šaltinį. Jeigu televizoriaus meniu atsiras HDMI sąrašas, pasirinkite jungtį, kurią naudojate televizoriui ir priedėlio sujungimui (jei HDMI kabelį įjungėte į “HDMI 2” jungtį, televizoriaus ekrane taip pat pasirinkite “HDMI 2”).