Registruokitės ir pirmieji sužinokite apie MEZON naujienas ir neriboto interneto pasiūlymus.

Kokias sutartis pasirašo klientai?

Paskelbta 2016-10-10

Interneto paslauga MEZON teikiama pagal LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr.1V-1160 (2011-11-07 įsakymo Nr.1V-1085 redakcija) patvirtintas Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles (toliau – Taisyklės).

Sutartis yra Tipinė ir pagal Taisyklių 14 punktą teikiama LR Ryšių reguliavimo tarnybai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų nuo jos įsigaliojimo ir taikymo pradžios. Taigi, ši sutartis yra suderinta su LR Ryšių reguliavimo tarnyba.

MEZON Tipinė sutartis, taikoma visiems asmenims, kurie kreipiasi į MEZON dėl jos sudarymo, neišskiriant ir nediskriminuojant nei vieno asmens. Pagal sudarymo būdą, interneto paslaugos MEZON sutartis yra sudaroma prisijungimo būdu (Civilinio kodekso 6.160 str. 2 d.), o ne derybų būdu.