Registruokitės ir pirmieji sužinokite apie MEZON naujienas ir neriboto interneto pasiūlymus.

AR GALIU LAIKINAI SUSTABDYTI MEZON INTERNETO PASLAUGŲ TEIKIMĄ?

Paskelbta 2016-06-28

Laikinai sustabdyti MEZON interneto paslaugų teikimą galima iki 60 dienų laikotarpiui per vienerius sutarties galiojimo metus. Esant terminuotai sutarčiai, terminas automatiškai pratęsiamas laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas MEZON interneto paslaugų teikimas. Vienkartinis mokestis už paslaugos sustabdymą – 5,50 € (mokestis už laikiną paslaugos atjungimą bus įtrauktas į to mėnesio, kurį buvo atjungta paslauga, suteiktų paslaugų sąskaitą).

Pratęsti laikino atjungimo negalima, nes laikinai atjungti paslaugą galima tik vieną kartą per kalendorinius metus.